Лекар поставя инжекция с упойка в кръста на бременна жена, за да облекчи болките й при раждане.

Упойка

Лекарство, което не ви позволява да чувствате болка. Лекарят ви прави местна или обща упойка преди операция. В случай на местна упойка, само тази част от тялото, която ще бъде оперирана, се обезболява, за да не чувствате там нищо, но оставате буден. При обща упойка лекарството ви приспива.

Verdoving

Medicijn waardoor u pijn niet meer voelt. De dokter geeft u plaatselijke of algemene verdoving voor een operatie. Bij plaatselijke verdoving wordt alleen het geopereerde lichaamsdeel verdoofd. U voelt daar niets, maar u bent nog wakker. Bij algemene verdoving brengt het medicijn u in slaap.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ