Чест

Да се чувстваш ценен за себе си и за околните. Някои хора определят честта според собствените си критерии. За други честта се определя от семейството им. Например една връзка, която не се приема от семейството, може да засегне семейната чест.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Стандартен термин: Eer
Неутрален: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ