Женски вътрешни полови органи с обозначение на шийката

Шийка

Тясно отверстие в дъното на матката, в най-горната част на вагината. Шийката на матката се разширява при раждане.

Baarmoedermond

Smalle ingang aan de onderkant van de baarmoeder, bovenaan de vagina. De baarmoedermond wordt breder bij de bevalling.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ