NIPT

Абревиатурата NIPT означава неинвазивно пренатално тестване. NIPT представлява кръвен тест при бременните жени. В лаборатория се изследва ДНК в кръвта за наличието на хромозомни аномалии, като по този начин може да се установи дали детето е със синдром (синдром на Даун, синдром на Едуардс или Патау). Кръвта на бременната жена съдържа ДНК от плацентата и ДНК на майката. ДНК от плацентата е почти винаги същата като ДНК на детето. Можете да си направите NIPT от 11-та седмица на бременността. Заплащате лична вноска за това.

Стандартен термин: NIPT
Неутрален: NIP-Test

NIPT

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. De NIPT is een bloedonderzoek bij een zwangere vrouw. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind een syndroom heeft (Syndroom van Down, Edwards-, of Patausyndroom). In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap tegen een eigen bijdrage.

Стандартен термин: NIPT
Неутрален: NIP-Test

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ