Повечето БППП се лекуват лесно. Можете да разберете дали имате БППП само ако се изследвате.

Можете да си направите изследвания при вашия общопрактикуващ лекар или в общинския център за обществено здраве (GGD).

Можете свободно да говорите с лекар. Той или тя разполага с цялата необходима информация, за да ви помогне. Лекарят няма право да предоставя никаква информация за вас на някой друг. Той/тя е задължен(а) по закон да уважава вашата поверителност.

Жена разговаря с лекар.

Тест за БППП

Тестът за БППП се прави по следния начин:

 • Здравният специалист се информира от вас какъв вид секс сте правили и ви пита за наличието на някакви симптоми.
 • Здравният специалист може да прегледа вашите полови органи, устата и ануса, за да провери за симптоми.
 • В много случаи здравният специалист взима кръвна проба или изисква проба от урината. Лекарят също така може да вземе секрет, взет от проба, от местата, които са могли да бъдат заразени (уста/гърло, анус, влагалище, пикочопровод).
 • Здравният специалист изпраща пробите в лаборатория за изследване.
 • Здравният специалист получава резултата от лабораторното изследване около 1 седмица по-късно.
 • Лекарят или медицинската сестра ви обяснява резултата и разговаря с вас за следващите действия. Ако е необходимо, той/тя ще ви предпише лекарства, за да лекувате БППП. Повечето БППП могат да бъдат излекувани или техните симптоми могат да бъдат лекувани.
Здравният специалист взима кръвна проба от жена.
Здравният специалист взима кръвна проба от жена.
Здравният специалист взима секрет, взет от проба, от устата на мъж.
Здравният специалист взима секрет, взет от проба, от устата на мъж.

Цена на теста за БППП

Можете да си направите изследвания за БППП при вашия общопрактикуващ лекар или в общинския център за обществено здраве (GGD). Изложени ли сте на висок риск от БППП? Ако отговаряте на някои условия, можете да си направите изследвания безплатно в общинския център за обществено здраве (GGD) във вашия район. Млади хора на възраст до 25 години, секс работници, мъже, които правят секс с мъже, и хора от държава с голяма заболеваемост от БППП могат да си запишат час в общинския център за обществено здраве (GGD).

Можете да си направите изследвания и при вашия общопрактикуващ лекар. Консултацията при общопрактикуващия лекар е безплатна, но понякога се налага да заплатите за изследването. Това зависи от вашата здравна осигуровка и надхвърлянето на вашата здравна застраховка (eigen risico). Поискайте повече информация от вашия доставчик на здравно осигуряване.

Ако живеете в център за търсещи убежище, можете да посетите здравния пункт за безплатно изследване за БППП и съвет.

Колко струва това?

De meeste soa’s zijn goed te behandelen. U weet pas of u een soa hebt als u bent getest.

U kunt zich laten testen door uw huisarts of de GGD

U kunt vrijuit praten met de dokter. Die heeft zoveel mogelijk informatie nodig om u te kunnen helpen. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren

Vrouw praat met een dokter.

Soa-test

Een soa-test verloopt als volgt:

 • De zorgverlener vraagt welke seks u had en of u symptomen heeft. 
 • De zorgverlener zal mogelijk uw geslachtsdelen, mond en anus onderzoeken op symptomen
 • De zorgverlener zal meestal een bloedmonster nemen of om een urinemonster vragen. Hij kan ook een uitstrijk nemen van de plaatsen die mogelijk geïnfecteerd zijn (mond/keel, anus, vagina, urinebuis). 
 • De zorgverlener stuurt de stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • Ongeveer 1 week later ontvangt de dokter de resultaten van dit onderzoek.
 • De arts of verpleegkundige geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt de volgende stappen met u. Indien nodig, zal hij/zij u medicijnen geven om de soa te behandelen. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.
Dokter neemt een bloedmonster van een vrouw.
Dokter neemt een bloedmonster van een vrouw.
Dokter neemt een uitstrijk van de mond van een man.
Dokter neemt een uitstrijk van de mond van een man.

Prijs van een soa-test

U kunt bij de GGD of uw huisarts een soa-test doen. Loopt u een hoog risico op soa’s? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u zich gratis laten testen bij de GGD in uw buurt. Jongeren tot 25 jaar, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit landen waar veel soa’s voorkomen kunnen een afspraak maken bij de GGD.

U kunt ook bij uw huisarts testen. Uw bezoek aan uw huisarts is gratis maar soms moet u betalen voor de test. Dit hangt af van uw zorgverzekering en eigen risico. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar. 

Als u in een COA-opvanglocatie woont, kunt u voor een gratis soa-test en advies naar het Gezondheidscentrum op de locatie gaan.

Wat kost het?

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Институт за контрол на БППП и СПИН – STI Aids Netherlands (Soa Aids Nederland)
Ако смятате, че имате БППП, е важно да си направите изследвания. Списък с адреси за тестове за БППП и имунизации.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Jouw GGD – вашият общински център за обществено здраве
Ако сте на възраст до 25 години и имате въпроси относно здраве, сексуалност, вашето тяло, чувства, алкохол или наркотици, можете да ги зададете по електронна поща или онлайн чат.
Още медицински специалисти