Хирургическото раждане се нарича още цезарово сечение. При хирургическото раждане лекарят прави разрез в корема на майката, за да извади бебето.

Най-често срещаните причини за цезарово сечение са:

 • Тазът на майката е твърде тесен и бебето не може да премине;
 • Плацентата е разположена пред отвора на матката (шийката) или плацентата се е отпуснала;
 • Част от пъпната връв е излязла през шийката;
 • Главата на бебето не е насочена надолу;
 • Трябва да се роди повече от 1 бебе;
 • Майката или детето имат заболяване, което прави невъзможно раждането по естествен път.
Лекар прави цезарово сечение.

Цезарово сечение: операцията

Планираното цезарово сечение се извършва по следния начин:

Приемат ви в болницата на сутринта. Трябва да сте постили (без храна или напитки) за период от поне 6 часа. Подготвяте се за операция. Например: обличате си болничен халат и сваляте бижутата и грима.

Лекарят ви поставя епидурално обезболяващо средство. Това се прави с инжекция в кръста. Инжекцията може да се постави в седнало или легнало положение.

Лекар поставя на бременна жена епидурално обезболяващо средство.

При раждане вашият партньор или друго лице по ваш избор могат да останат с вас. Лекарят прави разрез в корема непосредствено над срамното окосмяване. Вие не чувствате никаква болка, но може да усетите, че ви се прави операция.

Лекарят изважда вашето бебе. Цялата операция продължава най-много 1 час.
След това пъпната връв се прерязва.

Ако сте подложена на спешно цезарово сечение:

 • обикновено ви поставят обща упойка вместо епидурална (местна) упойка;
 • След като упойката е поставена, може да ви придружи само вашият партньор.

Een bevalling met een operatie wordt een keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby geboren te laten worden. De snee bevindt zich boven het schaamhaar. 

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten;
 • De placenta ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoedermond) of de placenta komt los;
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoedermond naar buiten gekomen;
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden; 
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren;
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.
Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt als volgt: 

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen af en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaamhaar. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

 • krijgt u vaker algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
 • mag uw partner aanwezig zijn wanneer de verdoving is gezet. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Акушерка
Веднага щом разберете, че сте бременна, си запишете час при акушерка във вашия район. Акушерката ви помага и съветва по време на бременността, при раждането и в периода непосредствено след раждането.
Гинеколог
Ако сте бременна и сте получили направление, отивате при гинеколог. Направлението ви се дава от акушерка или общопрактикуващ лекар.
Още медицински специалисти