Медицинска сестра

Лице, което оказва помощ и предоставя грижи на пациентите. Медицинската сестра в много случаи работи в болницата. Медицинската сестра може да бъде мъж или жена.

Verpleegkundige

Iemand die patiënten ondersteunt en verzorgt. Een verpleegkundige werkt vaak in een ziekenhuis. Een verpleegkundige kan een man of een vrouw zijn. 

Стандартен термин: Verpleegkundige
Неутрален: Zuster/ Broeder

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ