• The maternity assistent regularly checks your heart rate, temperature, blood loss and the height of the uterus.
  • The cervix contracts and gradually becomes smaller. These contractions can be uncomfortable.
  • If you have stitches, these may be uncomfortable when you sit down. Rinse your vagina with water every day to keep it clean and ease the pain.
  • Get enough rest.
  • You lose blood for up to 6 weeks after delivery. First the blood is bright red. Then it becomes a brown colour. Later on, it can become yellow or white. The amount of blood decreases. Change sanitary towels regularly.

Around 6 weeks after delivery, your menstrual period returns. If you breast-feed your baby, it can take longer.

During pregnancy, the pelvic floor muscles stretch. After delivery, these muscles need exercise to recover. Ask your midwife or gynaecologist for advice. You might be referred to a pelvic physiotherapist.

  • De kraamverzorgster controleert regelmatig uw hartslag, temperatuur, bloeddruk, bloedverlies en hoogte van de baarmoeder
  • De baarmoeder trekt samen en wordt geleidelijk kleiner. Deze samentrekkingen kunnen onaangenaam zijn.    
  • Als u hechtingen heeft, kunnen deze ongemakkelijk zijn wanneer u zit. Spoel uw vagina 2 keer per dag met stromend water om dit schoon te houden en de pijn te verzachten. 
  • Rust voldoende.
  • U verliest bloed tot 6 weken na de bevalling. Eerst is het bloed helderrood. Dan wordt het bruinig. Daarna kan het geel of wit worden. De hoeveelheid bloed wordt minder. Vervang regelmatig het maandverband.

Ongeveer 6 weken na de bevalling komt uw menstruatie weer op gang. Als u borstvoeding geeft, kan dit langer duren. 

Tijdens de zwangerschap rekken uw bekkenbodemspieren uit. Na de bevalling moet u deze spieren trainen zodat ze kunnen herstellen. Vraag advies aan uw verloskundige of gynaecoloog. U kan eventueel doorverwezen worden naar een bekkenbodemfysiotherapeut. 

More information or help needed?

Postnatal care
The first days after delivery you receive support at home from the maternity assistant. She helps you care for your newborn child. Maternity assistance is reimbursed by the standard package of health insurance (basisverzekering).
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
More health professionals

Dictionary and translations