Circumcision is a small operation to entirely or partly remove the foreskin from the penis.

After circumcision, the skin of the glans becomes a bit thicker. Sometimes the glans becomes a bit darker in colour.

Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man holding his foreskin between his fingers.
Man holding his foreskin between his fingers.
Penis with foreskin: not circumcised
Penis with foreskin: not circumcised
Penis without foreskin: circumcised
Penis without foreskin: circumcised

Reasons for circumcision

Circumcision can be done for several reasons:

Some women are also cut. Because this is harmful to women, it is called female genital mutilation.

Risk

Male circumcision carries a risk of medical problems. Bleeding, infections and urethral stricture occur regularly. Medical organisations understand that parents from certain cultures and religions circumcise their sons. However, they advise against it because of possible health consequences.

Besnijdenis is een kleine operatie waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. 

Na de besnijdenis wordt de huid van de eikel een beetje dikker. Soms wordt de eikel ook wat donkerder. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis zonder voorhuid: besneden
Penis zonder voorhuid: besneden

Redenen voor besnijdenis

Besnijdenis gebeurt om verschillende redenen:

  • De voorhuid is te strak en kan niet naar achteren worden getrokken. Plassen, een erectie of geslachtsgemeenschap hebben zijn dan vaak te pijnlijk;
  • om religieuze redenen;
  • voor hygiëne;
  • in sommige Afrikaanse landen wordt besnijdenis gebruikt als bescherming tegen hiv. In Europa wordt besnijdenis als bescherming tegen hiv niet aangeraden.

Sommige vrouwen zijn ook besneden. Omdat dit schadelijk is voor vrouwen, wordt besnijdenis bij vrouwen vrouwelijke genitale verminking genoemd. 

Risico

Bij jongensbesnijdenis bestaat het risico op medische problemen.  Bloedingen, infecties en plasbuisvernauwingen komen regelmatig voor. Medische organisaties  begrijpen dat ouders uit bepaalde culturen en godsdiensten hun zoon besnijden. Zij raden het wel af vanuit de mogelijke gevolgen van de gezondheid. 

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Sense.info
If you are younger than 25, you can contact Sense with questions about contraception, sexuality and STIs. You can do this via email, telephone, online chat or by making an appointment for the Sense consultation hours.
Circumcision centre
The Dutch circumcision centre carries out circumcisions of boys and men.
Korrelatie
If you want to talk about personal topics as relationships, your feelings or sexuality, you can call, chat or mail anonymously with Korrelatie.
More health professionals

Dictionary and translations