During a natural delivery the baby is born through the mother’s vagina. A delivery on average takes between 10 and 12 hours for the first child. A 2nd delivery generally lasts less time.

Before the baby is born, the mother has contractions. The muscles in the uterus squeeze together. Call the midwife when you have contractions, or when you are worried.

Natural delivery: woman giving birth to her baby.

Contractions

The contractions open up the cervix (the entrance of the uterus). When the cervix is open wide enough, you are ready for delivery.

To ease the pain during contractions you can:

  • move around;
  • use breathing techniques;
  • take a bath or shower to relax;
  • get aids like a hot pillow or a ball chair;
  • ask for pain relief by means of a PCA-pump or an injection in the lower back, if you deliver in a hospital or birth centre. The injection can be given while you are sitting or lying.
Woman having contractions.
Woman having contractions.
Pregnant woman standing. The focus is on the internal sexual organs with the foetus inside the uterus.
Pregnant woman standing. The focus is on the internal sexual organs with the foetus inside the uterus.
The contractions make the cervix, the entrance to the uterus, open up.
The contractions make the cervix, the entrance to the uterus, open up.
The cervix is wider.
The cervix is wider.
When the cervix is open wide enough, the baby can be born.
When the cervix is open wide enough, the baby can be born.
Doctor giving an epidural (local) anaesthetic: an injection in the lower back to ease the pain during contractions.
Doctor giving an epidural (local) anaesthetic: an injection in the lower back to ease the pain during contractions.

The place of the delivery

You discuss with your midwife where you would like to deliver. In the Netherlands you can choose if you want to deliver with your midwife in your own home, in hospital or in a birth centre. If a gynaecologist monitors your pregnancy, you always deliver in hospital.

During delivery, your partner or another person of your choice can stay with you.

The midwife and/or maternity assistant will guide you during the contractions.

The midwife also checks the baby’s heartbeat and carries out an internal examination to feel if the cervix is open wide enough. If the cervix is open completely you can start pushing.

Often, the perineum tears when the baby’s head comes out. Your midwife or gynaecologist will stitch it.

The baby comes out of the vagina. The umbilical cord is cut.

10 to 30 minutes after delivery, the placenta leaves your body.

Father cutting the umbilical cord of the baby.
Father cutting the umbilical cord of the baby.
Placenta leaving the woman’s body, 10 to 30 minutes after delivery.
Placenta leaving the woman’s body, 10 to 30 minutes after delivery.

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld 10- 12 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatige weeën heeft, belt u de verloskundige.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond(de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

  • rondwandelen;
  • ademhalingstechnieken toepassen;
  • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
  • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
  • om pijnstilling met een pijnpompje of een ruggenprik vragen (een injectie in de onderrug), als u bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoedermond is breder.
De baarmoedermond is breder.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

De plaats van de bevalling

Samen met uw verloskundige bespreekt u waar u graag wilt bevallen. In Nederland kunt u kiezen of u met uw verloskundige in uw eigen huis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum wilt bevallen. Bent u onder controle van de gynaecoloog, dan bevalt u altijd in het ziekenhuis. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders naar keuze bij u blijven.

De verloskundige en/of kraamverzorgster zal u begeleiden tijdens de weeën. 

De verloskundige controleert ook de hartslag van de baby en doet een inwendig onderzoek om te voelen naar de ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond helemaal open is kunt u persen.

 De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

Vaak scheurt het perineum bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de placenta uit de vagina naar buiten. 

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations