Anomaly scan

This is also called the 20-week scan. The main goal of this ultrasound scan at 20 weeks is to check the foetus for spina bifida or anencephaly, and to check the further development of the organs. Other physical abnormalities can also be seen. It is also checked whether the child is growing well and if there is enough amniotic fluid. The anomaly scan is reimbursed by the standard package of your health insurance provider (basispakket).

Standard: Twintigweken echo
Neutral: 20 week scan; Mid-pregnancy scan
Formal: SEO

Twintigweken echo / SEO

Structureel Echoscopisch Onderzoek. Het wordt ook wel 20 weken echo genoemd. Hoofddoel van de 20 weken echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel bij de foetus, en de verdere ontwikkeling van de organen. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 weken echo wordt vergoed vanuit het basispakket van uw verzekeraar.

Standard: Twintigweken echo
Formal: SEO

Looking for help? Find a health professional.

Help