Doctor performing a caesarian section

Caesarean section

A surgical operation performed when a pregnant woman cannot have a natural delivery. The doctor makes an incision in the mother's belly to deliver the baby.

Keizersnede

Een chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd als een zwangere vrouw niet op natuurlijke wijze kan bevallen. In dit geval maakt de arts een incisie in de buik van de moeder om de baby ter wereld te brengen.

Looking for help? Find a health professional.

Help