Child health centre

The child health centre (consultatiebureau) provides healthcare for children aged 0 to 4. At the child health centre, your child gets vaccinations and you can ask questions about caring for your child. You do not have to register for this. After the birth of your child has been registered at the municipality (gemeente), the district nurse will visit you.

Standard: Child health centre
Formal: Consultatiebureau

Consultatiebureau

Het consultatiebureau verzorgt de medische zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op het consultatiebureau krijgt uw kind vaccinaties en kunt u vragen stellen over de zorg voor uw kind. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Nadat uw kind is aangegeven bij de gemeente komt de wijkverpleegkundige bij u langs. 

Looking for help? Find a health professional.

Help