Woman talking with a doctor 

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.

Dokter

Iemand die gestudeerd heeft om zieke mensen te genezen. Dokters kunnen medicijnen voorschrijven. Een dokter kan een man of vrouw zijn. U kunt met een dokter praten over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Een dokter mag wat u vertelt niet aan anderen vertellen. Dat is vertrouwelijke (geheime) informatie.

Standard: Dokter
Neutral: Arts, geneesheer, geneeskundige, huisarts

Looking for help? Find a health professional.

Help