Woman's body with indication of the erogenous zones

Erogenous zones

Sexually sensitive spots on the body. If these spots are stimulated, you can get sexually aroused. Not only the sexual organs and the area around them are sensitive, but also, for example, ears, nipples, soles of the foot, hands, mouth, etc. The erogenous zones are different for everyone.

Erogene zones

Seksueel gevoelige plekjes op het lichaam. Als deze plekjes worden gestimuleerd, kunt u seksueel opgewonden geraken. Niet alleen de geslachtsdelen en de zone errond zijn gevoelig, maar ook bijvoorbeeld oren, tepels, voetzolen, handen, mond. Bij iedereen zijn de erogene zones verschillend.

Looking for help? Find a health professional.

Help