Gender identity

The inner feeling of being a man, a woman or both. A person’s feeling usually corresponds to his or her physical sex. For transgender people, their gender identity does not correspond to their sex.

Genderidentiteit

Het innerlijke gevoel een man, een vrouw of allebei te zijn. Iemands gevoel komt meestal overeen met zijn of haar lichamelijke geslacht. Bij transgenders komt de genderidentiteit niet overeen met hun geslacht.

Standard: Genderidentiteit
Neutral: Psychologisch geslacht

Looking for help? Find a health professional.

Help