Hypodermic needle

Hypodermic needle

Small metal tube with a sharp point which is used to inject a fluid into the body.

Injectienaald

Een kleine metalen staaf met een scherpe punt, ontworpen om vloeistof in het menselijk lichaam te injecteren (injectie).

Looking for help? Find a health professional.

Help