Infection

Infection occurs when a germ enters the body and causes damage. A germ can be a virus, parasite, fungus or bacterium.

Standard: Infection
Neutral: Besmetting

Infectie

Een infectie treedt op wanneer een kiem het lichaam binnendringt en schade veroorzaakt. Een kiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Standard: Infectie
Neutral: Besmetting

Looking for help? Find a health professional.

Help