Doctor is giving an injection in a woman's upper arm

Injection

When you have an injection, fluid (for example medicine or a liquid drug) is put into your body using a hypodermic needle. You may have an injection into a vein or into the muscle in your arm, or into the muscle of your thigh or buttock.

Injectie

Bij een injectie wordt met een injectienaald vloeistof (bijvoorbeeld medicijnen of een vloeibaar geneesmiddel) in het lichaam gebracht. U kunt een injectie krijgen in een ader of in de spier in uw arm, of in de spier van uw dij of bil.

Looking for help? Find a health professional.

Help