Itching

Feeling of being tickled on the skin. It makes you want to scratch.

Jeuk

Kriebelend gevoel op de huid. Wie jeuk heeft, krijgt zin om te krabben.

Standard: Jeuk
Neutral: Kriebel

Looking for help? Find a health professional.

Help