Lubricant

Lubricant

Slippery fluid or gel used on the penis, vagina or anus. A lubricant makes penetration of the vagina or anus easier.

Glijmiddel

Glibberige gel of vloeistof om op de penis, vagina of anus te gebruiken. Een glijmiddel maakt penetratie van de vagina of anus makkelijker.

Looking for help? Find a health professional.

Help