Miscarriage

A woman has a miscarriage when she delivers and the foetus is not well enough developed to live outside the uterus. The foetus dies. Often no-one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.

Miskraam

Een vrouw heeft een miskraam als ze bevalt en de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om buiten de baarmoeder te leven. De foetus overlijdt. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is. Bij een miskraam is de foetus minder goed ontwikkeld dan bij een doodgeboorte.

Standard: Miskraam
Neutral: Misgeboorte

Looking for help? Find a health professional.

Help