Preventive

With the aim of avoiding or reducing the risk of having infections, diseases or accidents.

Preventief

Met de bedoeling infecties, ziekten of ongevallen te voorkomen of het risico erop te verkleinen.

Looking for help? Find a health professional.

Help