A man and a woman showing respect for each other

Respect

Feeling of appreciation for a person. If you respect another person, you think that his/her feelings and opinions are important and you pay attention to them.

Respect

Gevoel van waardering voor een persoon. Wanneer u respect hebt voor iemand, vindt u zijn/haar gevoelens en meningen belangrijk. U houdt dan met deze gevoelens en meningen rekening.

Standard: Respect
Neutral: Eerbied

Looking for help? Find a health professional.

Help