Sex

The biological fact of being a woman (girl) or a man (boy). Sometimes, a person has one biological sex (he/she is born male or female) but has the gender identity of the opposite sex (a man feels like a woman, or a woman feels like a man).

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

Standard: Geslacht
Neutral: Sekse

Looking for help? Find a health professional.

Help