Sperm cells swimming to ripe egg cell in fallopian tube

Sperm cell

Particle in a man's semen that can fertilize a woman's egg cell. When a sperm cell fertilizes an egg cell, a woman gets pregnant. The testicles produce millions of sperm cells each day.

Zaadcel

Deeltje in het sperma van de man dat de eicel van een vrouw kan bevruchten. Wanneer een zaadcel een eicel bevrucht, wordt een vrouw zwanger. Elke dag maken de teelballen miljoenen zaadcellen.

Standard: Zaadcel
Neutral: Spermacel

Looking for help? Find a health professional.

Help