Stillbirth

A stillbirth occurs when a foetus dies in the mother's uterus. Once the foetus has died, the mother can have contractions and deliver. Sometimes the doctor needs to perform a caesarean section. Often no-one knows why the foetus died.

Doodgeboorte

Een doodgeboorte vindt plaats wanneer een foetus sterft in de baarmoeder van de moeder. Nadat de foetus gestorven is, krijgt de moeder weeën en bevalt ze. Soms moet de dokter een keizersnede uitvoeren. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is.

Looking for help? Find a health professional.

Help