Virus

Very small particle that can invade the body. It multiplies easily in the cells in the body. A virus can cause infections and diseases.

Virus

Heel klein deeltje dat het lichaam kan binnendringen. Het vermenigvuldigt zich snel via de cellen in het lichaam. Een virus kan infecties en ziekten veroorzaken.

Looking for help? Find a health professional.

Help