A pregnancy lasts about 9 months (40 weeks/ 280 days).

1 to 3 months

The fertilised egg cell develops quickly. After 3 to 6 weeks, all basic body parts start to grow. 

After 6 weeks, the heart starts beating.

The organs (such as the brain, spinal bone marrow, etc.) develop.

The umbilical cord and placenta are in place.

4 to 6 months

The foetus grows quickly and the brain develops a lot. The foetus starts to move, for example: bending, kicking, grasping. The foetus can swallow, suck and yawn.

After 4 months, the midwife or gynaecologist can tell you the sex of the baby on the ultrasound. You can choose if you want to know the sex of your foetus or not. 

After about 5 months, you can feel the foetus move.

Nails, skin and body hair appear.

The foetus starts to hear.

7 to 9 months

The foetus becomes 3 times as heavy and twice as big.

The foetus stores fat to stay warm, proteins for muscle growth, calcium for bone growth and other essential nutrients such as iron.

The brain develops rapidly.

The lungs are ready for independent breathing by the end of the pregnancy.

The foetus turns around and usually lies with its head down shortly before delivery.

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel ontwikkelt zich snel. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De organen (zoals de hersenen, het ruggenmerg, ...) ontwikkelen zich.

De navelstreng en de placenta zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, trappelen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en gapen.

Na 4 maanden kan de verloskundige of gynaecoloog u het geslacht van de baby zien op de echo. U mag ervoor kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet. 

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations