Semen is produced in the following way:

Man standing. The focus is on the erect penis.
Man standing. The focus is on the erect penis.
Penis seen from the inside: 1. testicles, 2. epididymides, 3. sperm ducts, 4. prostate, 5. seminal vesicles, 6. urethra
Penis seen from the inside: 1. testicles, 2. epididymides, 3. sperm ducts, 4. prostate, 5. seminal vesicles, 6. urethra

When is a man fertile?

A man produces semen for the first time during puberty. In general, a boy becomes fertile between the ages of 12 and 15. He can then have children. Even if he is having sexual intercourse for the first time.

A man produces sperm cells his entire life. He can often have children his entire life.

Contraception: withdrawal and sterilsation

A woman can only get pregnant if sperm cells enter the woman’s uterus via her vagina during her fertile days.

Before he ejaculates, a man may already lose a bit of fluid that might contain sperm cells. Withdrawing the penis before ejaculation is not a safe method of contraception.

A man who has undergone sterilisation produces semen without sperm cells. He can have sexual intercourse in the normal way.

Sperma wordt als volgt geproduceerd:

  • De teelballen produceren miljoenen zaadcellen.
  • De zaadcellen rijpen en worden bewaard in de bijballen
  • Wanneer een man een zaadlozing heeft, worden de zaadcellen door de zaadleiders geduwd. 
  • De zaadcellen worden getransporteerd naar de prostaat en de zaadblaasjes. Er wordt vocht aan de zaadcellen toegevoegd. Het zaadvocht en de zaadcellen vormen samen het sperma.
  • Het sperma wordt uit de penis geduwd via de urinebuis
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis

Wanneer is een man vruchtbaar?

Een man produceert voor het eerst sperma in de puberteit. Meestal wordt een jongen vruchtbaar tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar. Hij kan dan kinderen krijgen. Ook wanneer hij de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.

De man produceert zijn hele leven zaadcellen. Hij kan vaak zijn hele leven kinderen krijgen.

Anticonceptie: terugtrekken en sterilisatie

Een vrouw kan zwanger worden als de zaadcellen via haar vagina in de baarmoeder terechtkomen tijdens haar vruchtbare dagen.  

Voor hij een zaadlozing heeft, kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat. De penis terugtrekken is daarom geen veilige anticonceptiemethode

Een man die zich heeft laten steriliseren produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan geslachtsgemeenschap hebben op de normale manier. 

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
More health professionals

Dictionary and translations