Family planning

Contraception prevents women from getting pregnant.

You and your partner can decide whether you want to have children, when you want to have them and how many children you want to have. This is called family planning. When you want to have sexual intercourse, but do not plan to have a child (yet), you can avoid pregnancy with contraception.

Contraception does not make a woman less fertile. When she stops using contraception, she can have children.

Protection against HIV and STIs

The condom is a method of contraception that also protects you against HIV and reduces the risk of getting an STI.

Condom

Different methods of contraception

There are different methods of contraception. You can choose which method is best for you and your partner. Methods vary a lot, for example in:

  • their price;
  • their availability;
  • the way they are used.

Contraception is not bad for one's health. Some methods of contraception suit a particular person’s lifestyle, age and physical condition better than others.

Contraception works well if you use it correctly. For this reason, it is important to choose a method that suits you. If a method does not work for you, you can try another method of contraception. 

Ask a health professional for advice. A health professional cannot pass on any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy. You can also talk contraception with your partner.

Buying contraception

You can buy male condoms and female condoms without a prescription at a pharmacy, chemist or supermarket. You can also buy condoms on the Internet, e.g. https://www.condoomsenzo.nl/.
In the Netherlands, you can also buy emergency contraception (morning after pill) without a prescription at a pharmacy or chemist. You can buy most other contraception at a pharmacy, with a prescription from a general practitioner.

Gezinsplanning

Anticonceptie kan ervoor zorgen dat een vrouw niet zwanger wordt.  

U en uw partner kunnen zelf bepalen of, wanneer en hoeveel kinderen jullie willen hebben. Dit heet gezinsplanning. Wanneer u geslachtsgemeenschap wil hebben maar (nog) geen kinderen wil, kunt u een zwangerschap vermijden met anticonceptie

Anticonceptie maakt een vrouw niet minder vruchtbaar. Wanneer ze stopt met anticonceptie te gebruiken, kan ze opnieuw kinderen krijgen. 

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom is een anticonceptiemiddel dat u ook beschermt tegen hiv en het risico op besmetting met een soa vermindert. 

Condoom

Verschillende anticonceptiemiddelen

Er zijn verschillende anticonceptiemiddelen. U kunt kiezen welk anticonceptiemiddel het best is voor u en uw partner. De middelen verschillen in bijvoorbeeld veel in: 

  • prijs
  • beschikbaarheid; 
  • de manier waarop ze worden gebruikt.

Anticonceptie is niet slecht voor uw gezondheid. Sommige anticonceptiemiddelen passen beter bij iemands leefstijl, leeftijd en lichamelijke gezondheid dan andere.  

Anticonceptie werkt goed als u het correct gebruikt. Daarom is het belangrijk een anticonceptiemiddel te kiezen dat goed bij u past. Wanneer een middel toch niet geschikt blijkt voor u, kunt u een ander anticonceptiemiddel proberen.  

Vraag een zorgverlener advies. Hij/zij mag geen informatie over u aan anderen doorgeven. Hij/zij is bij wet verplicht uw privacy te respecteren. U kunt anticonceptie ook met uw partner bespreken.

Anticonceptie kopen

U kunt mannen- en vrouwencondooms zonder recept in de apotheek, drogist of supermarkt kopen. In Nederland kunt u ook de noodpil (morning after pil) zonder recept in de apotheek kopen. U kunt de meeste andere anticonceptiemiddelen in de apotheek kopen met een recept van een huisarts. 

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
More health professionals

Dictionary and translations