هنگام آمیزش، مردان و زنان چندین مرحله تحریک را پشت سر می گذارد. مرحله اوج تحریک، ارگاسم گفته می شود.

انزال

معمولاً در مردان پس از ارگاسم، انزال روی می دهد. برخی زنان نیز هنگام ارگاسم، ترشحات سفید مهبلی اندکی دارند، چیزی شبیه به انزال در مردان.

ارگاسم زنان

زنان می توانند به روش های مختلفی به ارگاسم برسند. مثلاً از طریق:

زنان برای ارگاسم اغلب به تحرکات بیشتری نیاز دارند تا صرفا دخول مهبلی زن یا شریک او می تواند چوچوله یا سایر قسمت های بدن دیگری را به طور همزمان تحریک کند.

زندگی جنسی رضایت بخش

در هر بار آمیزش جنسی، لازم نیست به ارگاسم برسید. بسیاری از افراد، همیشه هم به ارگاسم نمی رسند. این طبیعی است. شما و شریکتان می توانید بدون رسیدن به ارگاسم هم زندگی جنسی رضایت بخشی داشته باشید.

چند ارگاسم همزمان

زن و مرد میتوانند چند ارگاسم پی در پی داشته باشند ولی همیشه اینطور نیست.

  • برخی زنان می توانند در مدت زمانی کوتاه، چند بار به ارگاسم برسند.
  • مردان برای رسیدن دوباره به ارگاسم، به مدت زمان بیشتری نیازمندند. رسیدن به ارگاسم بعدی، ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد. اگر مردی در مدتی کوتاهی چندین ارگاسم داشته باشد، هر بار به انزال نمی رسد.

شرکا ممکن است که با هم به ارگاسم برسند(به طور همزمان). البته این چندان زیاد اتفاق نمی افتد ،زیرا کنترل ارگاسم بسیار مشکل است. منتظر شدن برای رسیدن زمان مناسب مشکل است. روی داشتن ارگاسم همزمان تمرکز نکنید چون میتواند لذت آمیزش را ضایع کند.

Mannen en vrouwen kunnen tijdens de seks door verschillende fases van opwinding gaan. De fase van de hoogste opwinding is het orgasme.

Zaadlozing

Mannen hebben meestal een zaadlozing als ze een orgasme krijgen. Sommige vrouwen produceren dunne afscheiding als ze een orgasme krijgen, vergelijkbaar met een zaadlozing bij de man.

Orgasme bij de vrouw

Vrouwen kunnen een orgasme krijgen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

Voor veel vrouwen is penetratie van de vagina niet voldoende voor een orgasme. De vrouw of haar partner kunnen de clitoris of andere lichaamsdelen stimuleren tijdens de penetratie. 

Tevreden met uw seksleven

U hoeft bij seks niet altijd een orgasme te krijgen. Veel mensen krijgen niet altijd een orgasme. Dit is normaal. Ook zonder orgasme kunnen u en uw partner heel tevreden zijn met uw seksleven.

Meerdere en gelijktijdige orgasmes

Mannen en vrouwen kunnen meerdere orgasmes kort na elkaar krijgen, maar dit gebeurt zeker niet elke keer: 

  • Sommige vrouwen kunnen in een korte periode meerdere orgasmes hebben.
  • Mannen hebben meer tijd nodig tussen 2 orgasmes. Dit kan verschillende minuten of uren duren. Een man die op korte tijd meerdere orgasmes krijgt, heeft niet altijd een zaadlozing.

Soms hebben partners op hetzelfde moment (gelijktijdig) een orgasme. Maar het gebeurt niet vaak, omdat een orgasme moeilijk te controleren is. Het is moeilijk om tot het juiste moment te wachten. Focus niet te veel op samen een orgasme krijgen, want dit kan de pret bederven.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
متخصص مسائل جنسی (سکسولوژیست)
در صورت مشکلات جنسی /آمیزشی میتوانید به یک درمانگر اختلالات جنسی (سکسولوژیست) مراجعه کنید. بیمه سلامت پایه(basisverzekering) مخارج آنرا تقبل نمیکند. در صورت داشتن بیمه سلامت مکمل امکان بازپرداخت مخارج وجود دارد.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت