اعضای جنسی قابل دید (خارجی) زنان عبارتند از:

مجاری ادرار و مقعد بخشی از آلت تناسلی زن نمی باشند.

زن دارای پستان نیز میباشد. پستانها اعضای جنسی نیستند، اما برای لذت جنسی زن و شیردادن2 مهم هستند.

زن دراز کشیده با رانهای باز تمرکز روی اعضای جنسی قابل دید است.
زن دراز کشیده با رانهای باز تمرکز روی اعضای جنسی قابل دید است.
اعضای جنسی خارجی زن عبارتند از: ۱. لب های خارجی ف‍رج، ۲. لب های داخلی ف‍رج،  ۳. دهانه مهبل (واژن)، ۴. چوچوله.  مجرای ادرار (۵) و مقعد (۶) بخشی از  اعضای جنسی نیستند.
اعضای جنسی خارجی زن عبارتند از: ۱. لب های خارجی ف‍رج، ۲. لب های داخلی ف‍رج، ۳. دهانه مهبل (واژن)، ۴. چوچوله. مجرای ادرار (۵) و مقعد (۶) بخشی از اعضای جنسی نیستند.

لب های فرج و دهانه مهبل

لب های فرج قسمت های لب مانندی از پوست هستند که از مهبل، چوچوله و مجرای ادرار محافظت می کنند.

یک زن دارای ۲ جفت لبه میباشد.

  • لبه های خارجی: آنها معمولا با مو پوشیده شده و از لبه های داخلی کلفت تر هستند.
  • لبه های داخلی: آنها معمولا با مو پوشیده نشده و از لبه های خارجی نازکتر تر هستند. لب های داخلی میتوانند نسبت به لب های خارجی بزرگ تر یا کوچکتر باشند.

برخی زنان لب های داخلی برجسته تری نسبت به لب های خارجی فرج دارند. در برخی زنان لب های داخلی کاملاً توسط لب های خارجی پوشانیده می شوند. شکل ظاهری لب ها بر عملکرد آنها تأثیری ندارد.

دهانه [سوراخ] مهبل(واژن) بین لبهای داخلی فرج میباشد.

چوچوله

چوچوله عضو بسیار حساسی است که دقیقاً در بالای سوراخ مهبل (واژن)، محل بهم رسیدن لبهای داخلی ، قرار دارد.

قسمت قابل دید چوچوله به اندازه یک نخود فرنگی است. قسمت بزرگ تر در زیر پوست قرار داشته و دیده نمی شود. چوچوله دارای دو شاخه بلند که به داخل لبهای خارجی ختم میشوند، میباشد.

بسیاری زنان با لمس یا نوازش چوچوله و اطراف آن، تحریک می شوند. آنان میتوانند در آنصورت به ارگاسم ،اوج برسند.

در بعضی فرهنگها چوچوله دختران و یا زنان بریده و یا کاملا بر داشته می شود. به این کار مثله کردن آلت تناسلی زن یا ختنه زنان گفته می شود. بریدن آلت تناسلی زن (ختنه زنان) در اروپا قانونا ممنوع است.

جزئیات چوچوله: 1. قسمت دکمه مانند قابل دید، 2. قسمت داخلی بزرگ تر با ۲ شاخه.

انواع فرج [بخش خارجی آلت تناسلی زن]

فرج در هر زن شکل متفاوتی دارد. شکل ظاهری فرج روی عملکردهای آن تأثیری نمی گذارد.

نمونه۱. ف‍‌رج
نمونه۱. ف‍‌رج
نمونه۲. ف‍‌رج
نمونه۲. ف‍‌رج
نمونه ۳. ف‍‌رج
نمونه ۳. ف‍‌رج
نمونه۴ . ف‍‌رج
نمونه۴ . ف‍‌رج

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de vrouw zijn:

Het plasgaatje en de anus zijn geen geslachtsdelen.

De vrouw heeft ook borsten. Het zijn geen geslachtsdelen, maar ze zijn belangrijk voor het seksueel plezier van een vrouw en voor de borstvoeding

Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.

Schaamlippen en opening van de vagina

De schaamlippen zijn lipachtige huidplooien die de vagina, clitoris en het plasgaatje beschermen. 

De vrouw heeft 2 paar schaamlippen:

  • Buitenste schaamlippen: zijn gewoonlijk bedekt met haar en zijn dikker dan de binnenste schaamlippen.
  • Binnenste schaamlippen: zijn niet bedekt met haar en zijn dunner dan de buitenste schaamlippen. Ze kunnen groter of kleiner zijn dan de buitenste schaamlippen. 

Sommige vrouwen hebben binnenste schaamlippen die groter zijn dan de buitenste schaamlippen. Andere vrouwen hebben binnenste schaamlippen die volledig worden bedekt door de buitenste schaamlippen. Hoe ze eruitzien heeft geen invloed op hoe ze werken. 

Tussen de binnenste schaamlippen ligt de opening van de vagina.

Clitoris

De clitoris is een gevoelig orgaan boven de opening van de vagina, waar de binnenste schaamlippen samenkomen. 

Het zichtbare gedeelte van de clitoris heeft de grootte van een erwt. Het grootste gedeelte ligt onder de huid en is niet zichtbaar. Het heeft 2 lange armen die eindigen in de buitenste schaamlippen. 

De meeste vrouwen worden opgewonden wanneer de clitoris en de zone er om heen worden aangeraakt of gestreeld. Ze kunnen dan een orgasme krijgen. 

In sommige culturen wordt in de clitoris van meisjes en vrouwen gesneden of wordt de clitoris helemaal weggesneden. Dit heet vrouwelijke genitale verminking. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

De clitoris in detail: 1. het zichtbare deel zo groot als een erwt, 2. het grotere inwendige deel met 2 armen.

Soorten vulva's

De vulva van elke vrouw ziet er anders uit. Hoe de vulva eruitziet is niet belangrijk voor de manier waarop ze werkt.

Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 4
Verschillende vulva's: voorbeeld 4

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
دکتر (متخصص) زنان
اگر شما باردار هستید و به دکتر زنان ارجاع داده شده اید میتوانید نزد او بروید. ماما یا دکتر عمومی نامه ارجاع به شما میدهد.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت