مثله کردن آلت تناسلی زن ختنه نیز نامیده می شود.

مثله کردن آلت تناسلی زن به روش های مختلفی انجام می شود:

 • برداشتن قسمتی از چوچوله یا تمام آن (نوع 1):
 • برداشتن جزئی یا کامل چوچوله و لب های فرج (نوع 2)؛
 • دوختن لبه های فرج ، و فقط باقی گذاشتن یک خروجی کوچک برای دفع ادرار و خون از بدن (نوع 3).
 • صدمات دیگر به اعضا جنسی قابل دید زن مانند سیخ زنی، چاک دادن و برش، خراشیدن و سوزاندن

مثله کردن آلت تناسلی زن به دلایل فرهنگی انجام می شود.

زن در حالت دراز کشیده با رانهای باز. تأکید روی اندام های جنسی است.
زن در حالت دراز کشیده با رانهای باز. تأکید روی اندام های جنسی است.
اعضا قابل دید زن عبارتد از: ۱. لبه های خارجی فرج، ۲. لبه های داخلی فرج، ۳. دهانه مهبل (واژن)، ۴. چوچوله مجاری ادرار (۵) و مقعد (۶) جز اعضای جنسی نیستند.
اعضا قابل دید زن عبارتد از: ۱. لبه های خارجی فرج، ۲. لبه های داخلی فرج، ۳. دهانه مهبل (واژن)، ۴. چوچوله مجاری ادرار (۵) و مقعد (۶) جز اعضای جنسی نیستند.
مثله کردن آلت تناسلی زن - نوع 1: بریدن چوچوله.
مثله کردن آلت تناسلی زن - نوع 1: بریدن چوچوله.
مثله کردن آلت تناسلی زن - نوع 2: بریدن لب های فرج.
مثله کردن آلت تناسلی زن - نوع 2: بریدن لب های فرج.
مثله کردن آلت تناسلی زن - نوع 3: دوختن لب های فرج به هم.
مثله کردن آلت تناسلی زن - نوع 3: دوختن لب های فرج به هم.

مثله کردن آلت تناسلی برای سلامت زنان و دختران خیلی خطرناک است. برخی زنان به دلیل خونریزی جان خود را از دست می دهند. این کار همچنین می تواند عواقب زیر را داشته باشد:

مثله کردن زنان در اروپا غیر قانونی است. این کار ممنوعیت قانونی دارد.

اگر ختنه شده اید و یا می ترسید تحت چنین عملی قرار بگیرید، می توانید با سازمان های متخصص در این زمینه تماس بگیرید. آنها قادرند به شما کمک کنند.

Vrouwelijke genitale verminking wordt ook vrouwenbesnijdenis genoemd. 

Vrouwelijke genitale verminking kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Het zichtbare deel van de clitoris gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 1);
 • De clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 2); 
 • De schaamlippen dichtnaaien, zodat er maar een kleine opening overblijft waaruit urine en bloed het lichaam kunnen verlaten (type 3).
 • Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Vrouwelijke genitale verminking gebeurt om culturele redenen.

Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.

Vrouwelijke genitale verminking is heel gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. Sommige onder hen bloeden dood. Het kan ook leiden tot:

Vrouwelijke genitale verminking is illegaal in Europa. Het is strafbaar

Als u vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan of u bent bang dat het zal worden gedaan, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Hier kan u geholpen worden. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
خدمات دکتر عمومی خارج از ساعات کاری
بعد از ساعات اداری و تعطیلات آخر هفته میتوانید به بخش خدمات ساعات غیر اداری دکتر عمومی(huisartsenpost) تماس بگیرید. اگر شما به درمان فوری احتیاج دارید میتوانید به آنجا مراجعه کنید. " فوری" بدان معنی است که درمان ناراحتی پزشکی را نمیتوان تا روز کار عادی پزشک عمومی خود به تعویق انداخت. وقتی تلفن میکنید تصمیم گرفته میشود آیا احتیاج دارید به خدمات ساعات غیر اداری دکتر عمومی مراجعه کنید یا خیر.
Sense.info
اگر شما زیر ۲۵ سال هستید میتوانید برای جواب به سئوالاتی راجع به روشهای پیشگیری از بارداری، مسائل جنسی و بیماریهای آمیزشی با Senseتماس بگیرید. این تماس میتواند از طریق ایمیل، تلفن، چت آنلاین و یا قرار ملاقات در ساعات مشاوره Senseبر قرار شود.
ساعات مشاوره در مورد ختنه زنان
ساعات مشاوره زنانی که ختنه شده اند (مثله کردن اعضا جنسی)
Korrelatie
اگر میخواهید در مورد مشکلات شخصی مانند رابطه، احساسات یا موضوعات جنسی صحبت کنید میتوانید از طریق تلفن، چت یا ایمیل بطور ناشناس تماس بگیرید.
خانه امن Veilig Thuis –مثله کردن قریب الوقوع (اعضا جنسی) زنان
راهنمایی و کمک در صورت ختنه قریب الوقوع زنان
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت