بکارت یعنی یک نفر هنوز آمیزش جنسی نداشته است. علاوه بر آمیزش جنسی دخول، انواع مختلف آمیزش وجود دارد.

هم پسر (مرد) و هم دختر (زن) می توانند باکره باشند.

پرده بکارت: باکره بودن را ثابت نمیکند.

باکرگی افراد حس کردنی یا دیدنی نیست. حتی دکتر هم نمی تواند این کار را انجام دهد.

پرده بکارت سندی در اثبات باکرگی محسوب نمی شود.

  • پرده بکارت غشایی نیست که مهبل (واژن) را می بندد. آن یک نوع بافت یا لبه انعطاف پذیر است. بنابراین وقتی زنی برای اولین بار آمیزش جنسی دارد، پرده بکارت کاملاً پاره نمی شود.
  • اکثر زنان در اولین بار آمیزش جنسی خونریزی ندارند. اگر پرده بکارت خیلی تنگ باشد، ممکن است زن قدری خونریزی داشته باشد. عمل هایی که برای بازسازی یا ترمیم پرده بکارت انجام می شود اغلب تفاوتی ایجاد نمی کنند.
  • زن با استفاده از تامپون در زمان عادت ماهانه به بکارت خود صدمه نمیزند. اگر می خواهید خیالتان راحت تر باشد، می توانید به جای آن از نوار بهداشتی استفاده کنید.
زن در حالت دراز کشیده با رانهای باز. تمرکز روی اندام های جنسی قابل رویت است.
زن در حالت دراز کشیده با رانهای باز. تمرکز روی اندام های جنسی قابل رویت است.
جزئیات پرده بکارت در داخل مهبل: بافتی با لبه ارتجاعی. پرده بکارت غشایی نیست که مهبل را می بندد.
جزئیات پرده بکارت در داخل مهبل: بافتی با لبه ارتجاعی. پرده بکارت غشایی نیست که مهبل را می بندد.
جزئیات یک پرده بکارت گشاد تر که در حین آمیزش جنسی دخول پاره نمیشود. در اکثر مواقع پرده بکارت پاره نمیشود.  می شود.
جزئیات یک پرده بکارت گشاد تر که در حین آمیزش جنسی دخول پاره نمیشود. در اکثر مواقع پرده بکارت پاره نمیشود. می شود.

Een maagd is iemand die nog nooit geslachtgemeenschap heeft gehad. Maar er bestaan ook andere soorten seks

Zowel jongens (mannen) als meisjes (vrouwen) kunnen maagd zijn. 

Maagdenvlies: geen bewijs van maagdelijkheid

U kunt niet zien of voelen of iemand nog maagd is. Zelfs een dokter niet.

Het maagdenvlies is geen bewijs van maagdelijkheid:

  • Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit. Het is een soort randje met weefsel. Het maagdenvlies scheurt dus meestal niet wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.
  • De meeste vrouwen bloeden niet als ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Alleen als het maagdenvlies erg strak is, kan een vrouw een beetje bloeden. Operaties om het maagdenvlies te herstellen maken dikwijls geen verschil.
  • Een vrouw kan haar maagdelijkheid niet verliezen door een tampon in te brengen tijdens de menstruatie. Als u zich zekerder wilt voelen, kunt u maandverband gebruiken. 
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
متخصص مسائل جنسی (سکسولوژیست)
در صورت مشکلات جنسی /آمیزشی میتوانید به یک درمانگر اختلالات جنسی (سکسولوژیست) مراجعه کنید. بیمه سلامت پایه(basisverzekering) مخارج آنرا تقبل نمیکند. در صورت داشتن بیمه سلامت مکمل امکان بازپرداخت مخارج وجود دارد.
دکتر (متخصص) زنان
اگر شما باردار هستید و به دکتر زنان ارجاع داده شده اید میتوانید نزد او بروید. ماما یا دکتر عمومی نامه ارجاع به شما میدهد.
سازمان فیوم Fiom
این سازمان در مورد بارداری غیر عمدی و ناخواسته کمک و راهنمایی میکند: برای اطلاعات به سایت این سازمان مراجعه کرده و یا تلفن کنید.
088 126 49 00
سازمان سیریز Siriz
این سازمان برای بارداری برنامه ریزی نشده، غیر عمدی و ناخواسته و گزینه ها (راه چاره) کمک میکند. کار این سازمان بر پایه این اعتقاد است که از شروع زندگی جنین تولد نشده حق رشد آن و حق متولد شدن دارد.
جوان و باردار
اگر شما باردار بوده و یا نوزادی به دنیا آورده اید و زیر ۲۳ سال هستید میتوانید برای کمک به اینجا مراجعه کنید.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت