در صورت تاخیر عادت ماهانه ممکن است باردار باشید. برای اطلاع از اینکه باردار هستید یا خیر، میتوانید خود را تست بارداری کنید. میتوانید در سوپر مارکت، داروخانه و یا از یک فروشگاه لوازم بهداشتی و دارویی یک تست بخرید. این یک تست ادرار است. برای نتیجه درست بهتراست پس از چندین روز تاخیر قاعدگی از این تست استفاده کنید.

تست ادرار

این تست را به صورت زیر انجام دهید:

  • نوار تست را در مقداری از ادرار خود قرار دهید.
  • تست را به صورت افقی بگذارید.
  • حدود 5 دقیقه منتظر نتیجه بمانید. نتیجه روی صفحه تست ظاهر خواهد شد.
  • در صورت مثبت بودن تست با یک ماما در نزدیکی خانه خود تماس بگیرید.
تست ادرار
زنی در دستشویی نشسته و یکی از دست هایش را بین رانهایش قرار داده است. تمرکز روی دست بین  رانهاست.
زنی در دستشویی نشسته و یکی از دست هایش را بین رانهایش قرار داده است. تمرکز روی دست بین رانهاست.
می توانید مستقیماً روی نوک تست بارداری ادرار کنید.
می توانید مستقیماً روی نوک تست بارداری ادرار کنید.
یا می توانید نوک تست بارداری را در ظرف تمیزی با مقداری ادرار قرار دهید.
یا می توانید نوک تست بارداری را در ظرف تمیزی با مقداری ادرار قرار دهید.
تست را به صورت افقی بگذارید.
تست را به صورت افقی بگذارید.
حدود 5 دقیقه منتظر نتیجه بمانید. نتیجه روی صفحه تست ظاهر خواهد شد. شما فقط در صورتی باردار هستید که علامتی روی هر دو پنجره تست ظاهر شود.
حدود 5 دقیقه منتظر نتیجه بمانید. نتیجه روی صفحه تست ظاهر خواهد شد. شما فقط در صورتی باردار هستید که علامتی روی هر دو پنجره تست ظاهر شود.

علائم بارداری

برخی زنان در ابتدای بارداری ، اولین علائم بارداری را تجربه می کنند.

هزینه تست بارداری

خودتان میتوانید تست بارداری را بین ۵ € تا ۱۵ € یورو بخرید مارک های گوناگونی از این تست وجود دارند. شما می توانیدانتخاب کنید کدام نوع تست برای شما از همه مناسب تر است.

هزینه آن چقدر است؟

بارداری

Als uw volgende menstruatie uitblijft, kunt u zwanger zijn.

U kunt een zwangerschapstest doen om te weten of u zwanger bent of niet.

 

Urinetest

U kunt een zwangerschapstest kopen in de supermarkt, drogisterij of apotheek. Dit is een urinetest. De test meet in uw urine of u zwanger bent. 

Doe de test als volgt: 

  • Steek de test in uw urine.
  • Leg de test horizontaal neer.
  • Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test.
  • Als de test positief is, neem dan contact op met een verloskundige bij u in de buurt. 
Urinetest
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
Leg de test horizontaal neer.
Leg de test horizontaal neer.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.

Symptomen van zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren de eerste symptomen van de zwangerschap vroeg in de zwangerschap.

Prijs van een zwangerschapstest

Een zwangerschapstest die u zelf kunt kopen (urinetest) kost tussen € 5 en € 15. Er zijn testen van verschillende merken. U kunt kiezen welke test voor u het beste is.  

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
ماما
بمحض این که فهمیدید حامله هستید با یک ماما در محله خود قرار بگذارید. ماما در زمان بارداری، زایمان و مدت کمی بعد از زایمان شما را کمک و راهنمایی میکند.
دکتر (متخصص) زنان
اگر شما باردار هستید و به دکتر زنان ارجاع داده شده اید میتوانید نزد او بروید. ماما یا دکتر عمومی نامه ارجاع به شما میدهد.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت