منی بصورت زیر تولید میشود:

مردی در حالت ایستاده. تمرکز روی آلت تناسلی نعوظ (شق) شده ، میباشد.
مردی در حالت ایستاده. تمرکز روی آلت تناسلی نعوظ (شق) شده ، میباشد.
آلت تناسلی مرد از داخل: 1. بیضه ها، 2. اپیدیدیم، 3.لوله های اسپرم، 4. پروستات ، 5. کیسه های منی، 6.  مجرای ادرار
آلت تناسلی مرد از داخل: 1. بیضه ها، 2. اپیدیدیم، 3.لوله های اسپرم، 4. پروستات ، 5. کیسه های منی، 6. مجرای ادرار

چه موقع مرد قدرت باروری پیدا میکند؟

بدن مرد اولین بار در دوران بلوغ منی تولید می کند. یک پسر معمولا بین 12 تا 15 سالگی باروریقدرت پیدا میکند . سپس می تواند بچه دار شود. حتی اگر برای اولین بار آمیزش جنسی دخول داشته.

یک مرد در تمام طول عمر اسپرم (سلول بارورکننده) تولید میکند. یک مرد معمولاً می تواند تا پایان عمر بچه دار شود.

پیشگیری ازبارداری : بیرون کشیدن و عقیم کردن

زن فقط در صورتی باردار می شود که اسپرم از طریق مهبل (واژن) وارد رحم او شود و البته این طی روزهای باروری اتفاقبیفتد.

مقداری مایع که قبل از انزال منی از آلت مرد خارج میشود میتواند حاوی اسپرم (سلول بارورکننده) باشد. بیرون کشیدن آلت تناسلی قبل از انزال روش پیشگیری مطمئنی نیست.

مردی که تحت عملعقیم سازی قرار گرفته است، مایع منی بدون اسپرم (سلول بارورکننده) تولید می کند. او می تواند به روش عادی آمیزش جنسی داشته باشد.

Sperma wordt als volgt geproduceerd:

  • De teelballen produceren miljoenen zaadcellen.
  • De zaadcellen rijpen en worden bewaard in de bijballen
  • Wanneer een man een zaadlozing heeft, worden de zaadcellen door de zaadleiders geduwd. 
  • De zaadcellen worden getransporteerd naar de prostaat en de zaadblaasjes. Er wordt vocht aan de zaadcellen toegevoegd. Het zaadvocht en de zaadcellen vormen samen het sperma.
  • Het sperma wordt uit de penis geduwd via de urinebuis
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis

Wanneer is een man vruchtbaar?

Een man produceert voor het eerst sperma in de puberteit. Meestal wordt een jongen vruchtbaar tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar. Hij kan dan kinderen krijgen. Ook wanneer hij de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.

De man produceert zijn hele leven zaadcellen. Hij kan vaak zijn hele leven kinderen krijgen.

Anticonceptie: terugtrekken en sterilisatie

Een vrouw kan zwanger worden als de zaadcellen via haar vagina in de baarmoeder terechtkomen tijdens haar vruchtbare dagen.  

Voor hij een zaadlozing heeft, kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat. De penis terugtrekken is daarom geen veilige anticonceptiemethode

Een man die zich heeft laten steriliseren produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan geslachtsgemeenschap hebben op de normale manier. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت