کنترل اچ.آی.وی HIV

اچ.آی.وی درمانِ قطعی ندارد ، اما می توان آن را با مصرف دارو کنترل کرد. در صورت ابتلا به اچ.آی.وی HIV اگر درمان با داروهای مناسب را سریعا شروع کنید، می توانید یک زندگی عادی داشته باشید . در این صورت بهAIDSمبتلا نخواهید شد.حتی طول عمر شما نیز به اندازه اشخاص غیر مبتلا خواهد بود.

داروهای مختلفی برای کنترل این ویروس وجود دارند. پرستار بخش درمان اچ.آی.وی HIV consulent و شما تصمیم میگیرید کدام دارور برای شما بهتر است.

داروهای اچ.آی.وی میتوانند عوارض جانبی داشته باشند. در این مورد با پرستار اچ.آی.وی مشورت کنید. این عوارض معمولاً درمان پذیرند. مقدار دارو را تغییر نداده و آن را قطع نکنید.

مردی در حال مصرف داروی اچ.آی.وی HIV

داروها را دقیقاً به صورتی که تجویز شده مصرف کنید

داروها فقط زمانی مؤثرند که آنها را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنید.

 • همیشه مقدار دقیق داروها را مصرف کنید؛
 • هر روز داروها را مصرف کنید؛
 • همیشه در ساعت مشخصی از روز داروها را مصرف کنید؛
 • همیشه داروها را ،بسته به نوعشان، و طبق روش صحیحِ تجویز شده، مصرف کنید. برای مثال: همراه با غذا یا بدون آن .
 • هیچ گاه مصرف داروهای خود را بدون اجازه دکتر معالج و یا پرستار بخش اچ.آی.وی قطع نکنید. قطع موقتِ درمان تاثیر داروها را کاهش می دهد.
پزشکی در حال نشان دادن نسخه به بیمارش.

از بین رفتن خطر ابتلا

اگر داروهایتان را هر روز درست مصرف کنید، میزان اچ.آی.وی در خون شما (بار ویروسی) کاهش خواهد یافت. بعد از چند ماه ویروس در خون شما غیر قابل شمارش خواهد بود ولی با این حال ویروس هم چنان در بدن شما موجود است. بنابراین تقریباً خطر مبتلا کردن فردی دیگر از بین می رود.

اچ.آی.ویHIV در یک رابطه ثابت و پایدار

در شرایطی خاص، می توانید بدون کاندوم با شریک ثابت و همیشگی خود (رابطه پایدار) که به اچ.آی.وی HIV مبتلا نیست، آمیزش داشته باشید:

 • اگر هر روز داروهایِ اچ.آی.وی خود را درست مصرف کنید، و
 • اگر حداقل به مدت 6 ماه ویروس در خون شما قابل شمارش نباشد ، و
 • در صورتی که بار ویروسی شما در کمتر از 6 ماه پیش آزمایش شده باشد؛
 • اگر بیماری آمیزشی ندارید و دیگرغشای مخاطی دهان، مقعد، آلت تناسلی مرد یا مهبل (واژن) شما آسیب ندیده است.

اگر میخواهید آمیزش بدون استفاده از کاندوم داشته باشید با پرستار بخش اچ.آی.وی و شریکتان در باره آن صحبت کنید.

زوجی در حال گفتگو

با پزشک صحبت کنید

میتوانید آزادانه با دکتر ها و پرستارها صحبت کنید. کارکنان سلامت حق ندارند اطلاعات شما را با دیگران در میان بگذارند. آنان قانونا مجبور به احترام به حریم خصوصی شما میباشد.

زنی در حال صحبت با پزشک

Hiv onder controle houden

Hiv is ongeneeslijk maar kan onder controle worden gehouden met medicijnen. Als u hiv heeft en snel genoeg de juiste medicijnen neemt, kunt u een normaal leven leiden. U zal geen aids krijgen en kan dan zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.  

Er zijn veel verschillende medicijnen die u kunt nemen. Meestal gaat het om een combinatie van meerdere pillen. De hiv-behandelaar beslist samen met u welke medicijnen het best zijn voor u. 

Hiv-medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Praat erover met een hiv-consulent. De bijwerkingen kunnen meestal worden behandeld. Verander nooit de hoeveelheid van de medicijnen en stop nooit met ze te nemen. 

Man neemt hiv-medicatie.

Medicijnen exact nemen zoals voorgeschreven

De medicijnen werken alleen als u ze neemt zoals de dokter u dat vraagt. 

 • Neem altijd de juiste hoeveelheid medicijnen; 
 • Neem de medicijnen elke dag;
 • Neem de medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip;
 • Neem de medicijnen altijd op de juiste manier, afhankelijk van het medicijn dat u kreeg voorgeschreven. Bijvoorbeeld met of zonder voedsel.  
 • Stop nooit met medicijnen nemen zonder de hiv-behandelaar of hiv-consulent te raadplegen. De behandeling tijdelijk stoppen kan het effect ervan verminderen.
Dokter toont zijn patiënt een recept.

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ook al is het nog in uw lichaam. U loopt geen risico meer op infectie van anderen. 

Hiv in een vaste relatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa heeft en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met de hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met artsen en verpleegkundigen. Zorgverleners mogen geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Vrouw praat met een dokter.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

مراکز درمان اچ.آی.وی HIV
اگر شما مبتلا به اچ.آی.وی هستید مهم است درمان شوید. لیست آدرسهای مراکز درمان اچ.آی.وی HIVدر هلند.
انجمن اچ.آی.وی HIV association
برای سئوالات راجع به زندگی با اچ.آی.وی و تماس با دیگر افراد مبتلا به اچ.آی.وی .
دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت