در هلند سازمان ها و متخصصین زیادی هستند که میتوانند در صورت احتیاج درباره سلامت به شما اطلاعات داده و اگر بیمار شدید و یا در شرایط اضطراری بودید به شما کمک کنند .

اینکه شما کجا باید بروید بستگی دارد به اینکه شما کجا زندگی کرده و وضعیت پناهندگی شما چطور است. در صورت بیمار شدن در هلند همیشه اول به دکتر عمومی مراجعه میکنید. علاوه بر آن در هلند پزشکان متخصص نیز هستند بعنوان مثل در بیمارستان ها. آنان در مورد یک بخش از بدن زیاد میدانند، بعنوان مثال: قلب یا ریه ها یا در مورد یک بیماری مشخص. علاوه بر دکترهای عمومی و متخصص در بیمارستان، شما میتوانید به یک دندانپزشک، عینک ساز، فیزییوتراپ، ماما، مراقبت در منزل، سازمان مراقبت از سلامت جوانان و یا سازمان سلامت و بهداشت شهر (GGD) مراجعه کنید. برای مراقبت های غیر پزشکی مانند کمک های عملی و یا اجتماعی/روحی میتوانید به سازمانهای اجتماعی social work مراجعه کنید.

یک زن  نزد پزشک

اقامت در یک کمپ پناهندگی (AZC)

کمپ های پناهندگی بدون توجه به وضعیت پناهندگی به تمام پناهجویان حاضر در کمپ مراقبت های پزشکی میدهند. پناهجویان در کمپ های پناهندگی میتوانند به دیدن یک دکتر عمومی، ماما، یا مرکز مراقبت از سلامت جوانان بروند. آنها میتوانند پناهجو را به بیمارستان ارجاع دهند. پناهجویان برای دریافت مراقبت های پزشکی دارای حقوق یکسان با هلندیها میباشند. آنها به رایگان بیمه شده و نباید برای خدمت پزشکی مبلغی پرداخت کنند. مخارج دندانپزشکی افراد تا ۱۸ سالگی نیز پرداخت میشود. مخارج دندانپزشکی افراد بالای ۱۸ سال حداکثر تا ۲۵۰ یورو در سال پرداخت میشود.

همه پناهجویانی که ناراحتی پزشکی و یا سئوالی دارند میتوانند در ساعات ویزیت به مرکز پزشکی کمپ بروند. اولین مشورت معمولا با دستیار دکتر است. دستیار تصمیم میگیرد آیا لازم است شما پرستار را ببینید یا دکتر عمومی را . دستیار برای شما ساعت ملاقات میگذارد. ممکن است شما را به بیمارستان ارجاع دهند.

در صورت نداشتن اجازه اقامت چه باید بکنید؟

کسی که ۳ ماه بدون اجازه اقامت در هلند بماند "مهاجر غیرقانونی" محسوب میشود. مهاجران غیر قانونی نمیتوانند خود را بیمه سلامت کنند اما آنان حق استفاده از مراقبت های لازم پزشکی را دارند.

زندگی در شهر (کسانیکه پناهندگی گرفته اند)

در هلند کسی که بعنوان پناهجو اجازه اقامت گرفت " statushouder =پناهنده" نامیده میشود سازمان کوآ (COA) یک شهر را برای شما تعیین میکند. پس از نقل مکان به این شهر شما باید برای بیمه سلامت ثبت نام کنید. در خیلی از شهرها بیمه بصورت همگانی ترتیب داده شده است. پس از آن شما پیش یک دکتر عمومی ثبت نام میکنید. شما خودتان مخارج بیمه سلامت و سهم خود (eigen risico), را پرداخته و گاهی باید بخشی از مخارج دارو یا درمان(eigen bijdrage). را نیز بپردازید .

معنی مراقبت های لازم پزشکی چیست؟

حق مراقبت های لازم پزشکی از حقوق اصلی هر فرد میباشد حتی اگر فرد اجازه اقامت نداشته باشد. حق مراقبت های لازم پزشکی در قانون آمده است.

دکتر تصمیم میگیرد آیا مراقبت پزشکی لازم است یا خیر مراقبت های لازم پزشکی بیشتر از آنچه شما در بخش کمک های اضطراری بیمارستان دریافت میکنید، میباشد. این مراقبت ها میتوانند هم درمانی و هم مراقبت پیشگیرانه در بیمارستان یا از یک دکتر باشد. اصولا آن شامل مراقبت های لازم و مناسب میشود. این شامل مشورت برای روشهای پیشگیری از بارداری یا سقط جنین میشود.

دکتر و دیگر متخصصان سلامت اجبار قانونی برای احترام به حریم خصوصی و محرمانه نگاه داشتن اطلاعات شما دارند.

اگر شما قادر به پرداخت مخارج پزشکی نیستید دکتر یا سازمان سلامت مربوطه میتوانند مخارج را از اداره مرکزی CAK بگیرند. بعضی از بیمارستانها و داروخانه ها با CAK قرارداد بسته اند. برای این موضوع از دکتر عمومی خود بپرسید باید به کدام بیمارستان یا داروخانه بروید.

برای دریافت مراقبت های لازم پزشکی چه باید بکنید؟

اگر بدون اجازه اقامت در هلند زندگی کرده و بیمه سلامتی ندارید حق استفاده از مراقبت های لازم پزشکی را دارید. برای ناراحتی ها با خطرات غیر جانی میتوانید به یک دکتر عمومی یا در شب و آخر هفته به بخش خدمات دکترهای عمومی huisartsenpost محل اقامت خود مراجعه کنید. دکتر عمومی میتواند شما را برای آزمایش های بعدی به یک متخصص در بیمارستان رجوع دهد. برای این کار به شما یک نامه ارجاع داده میشود. در صورت یک حادثه یا وضعیتی با خطرات جانی میتوانید به بخش حوادث و کمک های اضطراری (کمک های اولیه) بیمارستان مراجعه کنید. هر بیمارستان چنین بخشی را داشته و احتیاجی به نامه ارجاع ندارید. اگر احتیاج به آمبولانس است میتوانید مجانی به ۱۱۲ زنگ بزنید.

در صورت داشتن اجازه اقامت حقوق من چیست؟

اگر اجازه اقامت داشته ولی هنوز در یک کمپ پناهندگی زندگی میکنید میتوانید از خدمات پزشکی کمپ استفاده کنید.

زمانیکه شما از کمپ به یک شهر نقل مکان کرده و برای بیمه سلامت در یک شرکت بیمه ثبت نام کردید بشما یک کارت بیمه سلامت داده میشود. پس از آن میتوانید از مراقبت های پزشکی در شهر خود استفاده کرده و پیش یک دکتر عمومی ثبت نام کنید.

اگر یک متخصص سلامت زبان من را بلد نیست چه باید بکنم ؟

در زمان اقامت در مراکز پناهندگی مترجمان برای صحبت با امدادگران سلامت حضور دارند.

اگر شما پناهندگی گرفته، در یک شهر زندگی میکنید و برای صحبت با دکتر به یک مترجم احتیاج دارید چه باید بکنید؟ در آنصورت مخارج مترجم توسط ارائه دهنده خدمات بهداشتی پرداخت میشود. برای این کار ارائه دهنده خدمات بهداشتی (دکتر عمومی، بیمارستان یا دیگر ارائه دهندگان) معمولا یک قرارداد ویژه با یک مترجم یا دارالترجمه دارد. بعنوان یک statushouder (پناهنده) حق دارید از یک مترجم تلفنی برای دیدن دکتر عمومی برای مشورت یا درمان استفاده کنید. از این حق میتوانید تا ۶ ماه بعد از ثبت نام در شهر محل اقامت استفاده کنید. تا تاریخ ۱ ماه مه ۲۰۱۹ یک قرارداد ویژه برای دکترهای عمومی برای تقاضای مترجم تلفنی هنگام مشاوره statushouder (پناهندگان) 170 وجود دارد.

در رابطه با مترجم این نکته بسیار حائز اهمیت:

  • او تابع رازداری حرفه ای است؛
  • به صورت اول شخص (با ضمیر من) صحبت می کند؛
  • او بیطرفانه هر چه که گفته میشود را ترجمه کرده و هیچ چیز اضافه یا کم نمیکند.
  • برای مریض رایگان است.
مترجمی در حال ترجمه صحبت های امدادگر سلامت و بیمار

In Nederland zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt. Waar u terecht kunt, hangt af van waar u verblijft en van uw verblijfsstatus. 

Als u ziek bent gaat u in Nederland altijd eerst naar de huisarts. Naast de huisarts zijn er in Nederland gespecialiseerde artsen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Zij weten veel van één deel van het lichaam, bijvoorbeeld hart of longen, of van een bepaalde ziekte. Naast de huisartsen en de artsen in het ziekenhuis, kunt u in Nederland ook terecht bij een tandarts, opticien, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegtehuis, instelling voor jeugdzorg of de GGD. Voor niet-medische zorg, zoals praktische of psychosociale hulp en ondersteuning kunt u terecht bij organisaties voor maatschappelijk werk. 

Een vrouw gaat naar een dokter

Verblijf in Asielzoekerscentrum (AZC)

Het AZC biedt medische zorg aan alle asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven, ongeacht hun verblijfsstatus. Zij kunnen in het AZC naar de huisarts, verloskundige, jeugdgezondheidszorg en verwezen worden naar een ziekenhuis. Asielzoekers hebben recht op dezelfde medische zorg als Nederlanders, zijn hiervoor gratis verzekerd en hoeven niets te betalen. Ook veel tandheelkundige behandelingen worden voor jongeren tot 18 jaar vergoed. Voor volwassenen is deze vergoeding maximaal € 250 per jaar.

Alle asielzoekers kunnen met een medisch probleem of vraag terecht op het inloopspreekuur in de opvanglocatie. Het eerste gesprek is vaak met de praktijkassistent. De praktijkassistent kijkt of u langs een verpleegkundige of huisarts moet gaan. De praktijkassistent maakt dan een afspraak voor u. Het kan ook dat u doorverwezen wordt naar het ziekenhuis.

Verblijf in gemeenten (statushouders)

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, bent u een statushouder. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt u aan een gemeente. Na verhuizing naar de gemeente moet u zich in schrijven bij een zorgverzekering. In veel gemeenten is dit collectief geregeld. Daarna kan u zich aanmelden bij een huisarts. U betaalt zelf de premies en  het eigen risico, en soms ook eigen bijdragen in kosten medicijnen of behandeling.

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Iedereen die langer dan drie maanden in Nederland verblijft zonder een geldige verblijfsvergunning is ‘ongedocumenteerd’. Ongedocumenteerden kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten, maar hebben wel recht op medisch noodzakelijke zorg. 

Wat is medisch noodzakelijke zorg?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Het recht op ‘medisch noodzakelijke zorg’ ligt vast in de wet. Medisch noodzakelijke zorg is zorg die passend is zoals die in Nederland gegeven moet worden. Zo krijgen mensen zonder verblijfsvergunning  ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet noodzakelijk is. Medisch noodzakelijke zorg  is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke, en passende zorg. Dit kan ook een consultatie voor anticonceptie of een abortus zijn. 

De dokter en andere zorgverleners zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen

Als u de kosten van de zorg niet kunt betalen, kan de dokter of zorgverlener het geld declareren bij het Centraal Administratie kantoor (CAK). Sommige ziekenhuizen en apotheken hebben ook contracten afgesloten met het CAK. Vraag aan uw huisarts naar welk specifiek ziekenhuis of welke apotheek u kunt gaan.

Wat moet ik doen om 'medisch noodzakelijke zorg' te krijgen?

Woont u in Nederland zonder geldige verblijfspapieren en zonder zorgverzekering, dan hebt u recht op medisch noodzakelijke zorg. Voor zorg die niet levensbedreigend is neemt u contact op met een huisarts of huisartsenpost (in de avond of het weekend) in uw eigen woongebied. Voor verdere onderzoeken kan de huisarts u verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Hiervoor krijgt u dan een verwijsbrief mee.

In geval van ongelukken of levensbedreigende situaties kunt u naar een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft zo’n afdeling, een verwijsbrief is niet nodig. Als u een ambulance nodig heeft, bel dan gratis met 112.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Als u een verblijfsvergunning heeft, maar nog wel in één van de AZC's verblijft, dan kunt u gebruik maken van de gezondheidszorg in de opvanglocatie. 

Wanneer u vanuit het AZC verhuist naar een gemeente, en u zich aangemeld heeft bij een zorgverzekeraar, ontvangt u een zorgpas. U  en kunt u dan gebruik maken van de zorg in uw gemeente, en zich bijvoorbeeld inschrijven bij een huisarts.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum zijn tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners.

Wat kunt u doen als u statushouder bent en in de gemeente woont en een tolk nodig heeft bij een bezoek aan een huisarts of het ziekenhuis? De tolkenvergoeding wordt dan betaald door de zorginstelling. De zorginstelling (huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverleningsinstelling) heeft hiervoor meestal een speciale regeling voor met een tolk of vertaalcentrum.

Als statushouder hebt u recht op een telefonische tolk wanneer u voor een consult of behandeling bij de huisarts komt. Dit recht heeft u tot 6 maanden na het moment van inschrijven bij de gemeente. Tot 1 mei 2019 geldt er een speciale regeling waarmee huisartsen een telefonische tolkdienst kunnen aanvragen voor gesprekken met statushouders.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

  • gebonden is aan het beroepsgeheim;
  • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
  • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
  • gratis is voor de patiënt. 
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
خدمات دکتر عمومی خارج از ساعات کاری
بعد از ساعات اداری و تعطیلات آخر هفته میتوانید به بخش خدمات ساعات غیر اداری دکتر عمومی(huisartsenpost) تماس بگیرید. اگر شما به درمان فوری احتیاج دارید میتوانید به آنجا مراجعه کنید. " فوری" بدان معنی است که درمان ناراحتی پزشکی را نمیتوان تا روز کار عادی پزشک عمومی خود به تعویق انداخت. وقتی تلفن میکنید تصمیم گرفته میشود آیا احتیاج دارید به خدمات ساعات غیر اداری دکتر عمومی مراجعه کنید یا خیر.
کمک های قانونی Juridisch Loket
اگر شما راجع به مسائل حقوقی خود سئوالی دارید میتوانید با دفتر کمک های قانونی (juridisch loket) برای مشورت رایگان (تلفنی ) تماس بگیرید.
ادارات ضد تبعیض Anti-discrimination bureaus
اگر شما بدلیلی مورد تبعیض قرار گرفته اید میتوانید به یکی از ادارات ضد تبعیض شکایت کنید.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت