آلت تناسلی مرد

آلت تناسلی مرد

اندام تناسلی مردانه را گویند . از آلت تناسلی برای سکس (انزال) یا ادرار استفاده می شود.

Penis

Geslachtsdeel van de man. Een penis dient om te vrijen (zaadlozing) en te plassen (urine).

اصطلاح استاندارد: Penis
معمولی: Piemel
مبتذل : Fluit, lul, piet
بچگانه: Plasser

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی