اختلال در نعوظ

وقتی مردی برای مدت زمانی طولانی از نعوظ عاجز باشد، یا نتواند آن را حفظ کند. برخی اوقات مرد نمی تواند به نعوظ برسد که این عادی ست. فقط زمانی می توان گفت که مردی دارای اختلال در نعوظ است که برای مدت طولانی نتوانسته باشد به حالت نعوظ برسد.

Erectiestoornis

Een probleem waarbij een man lange tijd bijna nooit een erectie krijgt of kan aanhouden. Het is normaal dat een man soms geen erectie krijgt. Een man heeft pas een erectiestoornis als dit vaak en gedurende lange periodes gebeurt.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی