ادرار کردن.

خارج کردن ادرار از بدن.

Urineren

Het loslaten van een stroom urine uit het lichaam.

اصطلاح استاندارد: Urineren
مبتذل : Пісяння, відливання
بچگانه: Піпі

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی