ایمپلنت جلوگیری

ایمپلنت جلوگیری

راهی برای پیشگیری از بارداری (یکی از روش های جلوگیری)است. ایمپلنت جلوگیری، کوچک و شبیه به باریکه ای چوب است. دکتر ایمپلنت را زیر پوست بازوی زن قرار می دهد.اثر ایمپلنت جلوگیری تا 3 سال باقی ست.

Hormoonstaafje

Middel om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Het is een klein staafje met hormonen. De dokter steekt het staafje onder de huid van de bovenarm van de vrouw. Het hormonaal implantaat werkt 3 jaar.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی