ترشحات واژنی

مایعی بی رنگ یا سفید است که از واژن خارج می شود. این ترشحات طبیعی اند. این مایع از خشک شدن واژن جلوگیری می کند. همچنین از آن در برابر ابتلا به عفونت ها محافظت می کند. زنان در طول روزهای باروری، سیکل و در دوران بارداری ترشحات سفید بیشتری دارند.

Afscheiding

Kleurloos of wit vocht uit de vagina. Dit is normaal. Het vocht voorkomt dat de vagina uitdroogt. Het beschermt ook tegen infecties. Vrouwen hebben meer afscheiding in de vruchtbare dagen van de cyclus en tijdens een zwangerschap.

اصطلاح استاندارد: Afscheid
معمولی: Vaginale afscheiding, Witverlies

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی