دکتر در حال تزریق داروی جلوگیری از بارداری در بازوی یک بیمار

تزریق جلوگیری از بارداری

تزریق هورمون در بازو یا کفل های باسن برای جلوگیری از بارداری (یکی از روش های جلوگیری).یک زن بعد از این تزریق به مدت سه ماه باردار نمی شود. پرستار، دکتر یا متخصص زنان این تزریق را انجام می دهد.

Prikpil

Injectie met een hormoon in de arm of bil om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Na een injectie met de prikpil kan een vrouw 3 maanden niet zwanger worden. Een verpleegkundige, dokter of gynaecoloog geeft de injectie.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی