جلوگیری

روش های جلوگیری از بارداری. کاندوم و قرص های ضد بارداری نمونه هایی از روش های جلوگیری از بارداری هستند.

Anticonceptie

Middelen en methoden om zwangerschap te voorkomen. Het condoom en de pil zijn voorbeelden van anticonceptie.

اصطلاح استاندارد: Anticonceptie
معمولی: Contraceptie, voorbehoedsmiddelen

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی