خارش

احساس خارش در پوست. این احساس شما را وادار به خاراندن پوست می کند.

Jeuk

Het gevoel van kietelen op de huid. Het geeft je zin om te krabben.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی