روان کننده

روان کننده

مایع یا ژلی لغزنده که روی آلت تناسلی مرد، واژن یا مقعد استفاده می شود. روان کننده باعث دخول آسان تر به واژن یا مقعد می شود.

Glijmiddel

Glibberige gel of vloeistof om op de penis, vagina of anus te gebruiken. Een glijmiddel maakt penetratie van de vagina of anus makkelijker.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی