زگیل های دستگاه تناسلی

زگیل هایی بر ، یا در اطراف اندام های تناسلی یا مقعد هستند. عامل ایجاد زگیل های دستگاه تناسلی ،ویروس است .این زگیل ها برخی اوقات باعث خارش می شوند. زگیل های دستگاه تناسلی عفونت های انتقال پذیر از طریق آمیزش جنسی (STI)، و بسیار مسریند. استفاده از کاندوم همیشه از ابتلا به زگیل های دستگاه تناسلی جلوگیری نمی کند.

Genitale wratten

Wratten of knobbeltjes op of rond de geslachtsdelen of de anus. Genitale wratten ontstaan door het HPV-virus en geven soms jeuk. Genitale wratten zijn een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en zijn zeer besmettelijk. Een condoom beschermt niet altijd tegen genitale wratten.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی