سوزن زیر پوستی

سوزن زیر پوستی

لوله ای فلزی ، کوچک و نوک تیز که برای تزریق مایع به درون بدن استفاده می شود.

Injectienaald

Klein metalen staafje met een scherpe punt om een vloeistof in iemands lichaam te spuiten (injectie).

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی